Witamy w idealnym sklepie rowerowym!
[ toll free : +1 800 603 6035 ]
 

Regulamin sklepu internetowego

 

 

Regulamin sklepu internetowego OneMoreBike
Postanowienia ogólne:
1.Regulamin sklepu internetowego www.onemorebike.pl określa zasady zamówień oraz sprzedaży towarów za jego pośrednictwem. Złożenie przez klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.    
2.Sklep internetowy OneMoreBike, dostępny pod adresem www.onemorebike.pl, prowadzony jest przez firmę O.M.B. z siedzibą w Poznaniu, ul. Bukowska 82/84. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 779-205-76-56, Regon: xxxxxxx.
1.Przyjmowanie i realizacja zamówień
1.Sklep internetowy onemorebike.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na stronach w domenie onemorebike.pl
2.Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski
3.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok
4.Dopuszcza się kilku dniowe zamknięcie sklepu po wcześniejszej informacji na witrynie sklepu internetowego.
5.Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez strony w domenie onemorebike.pl. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, że zamówienie dotarło do Sklepu.
6.Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.  
7.Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u Dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie zamówienia).
8.W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
9.W związku z tym, że do sprzedaży promocyjnych oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów realizacja zamówień następuje w kolejności wpływania aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży
10.Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT
11.Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczania swoich danych osobowych w bazie onemorebike.pl oraz ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Wyrażenie zgodny na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
12.Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji i ewentualnej odmowy realizacji zamówienia  wzbudzającego wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia. Zamawiający zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.    
13.Dane osobowe chronione są zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
2.Ceny towarów
1.Ceny znajdujące się przy produktach wyrażone są w polskich złotych i są podane w wartościach brutto wraz z podatkiem VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
2.Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów umieszczonych w domenie onemorebike.pl , wprowadzania oraz odwoływanie ofert promocyjnych
3.Koszty dostawy będą umieszczane jako osobna pozycja na fakturze. Szczegółowy cennik znajduje się w dziale Wysyłka 
4.Ceny i opis produktów nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z uwagi na możliwość wystąpienia blędów podczas wprowadzania danych.
3.Czas realizacji zamówienia
1.Zamówienia realizowane są w kolejności ich napływania do sytemu transakcyjnego onemorebike.pl
2.Jeżeli po złożeniu zamówienia przez klienta nie możemy zrealizować dostawy, z powodu wyczerpania stanów magazynowych, Klient otrzymuje w trybie natychmiastowym informacje o tym fakcie.
3.Klient, przy braku możliwości realizacji zamówienia przez onemorebike.pl , może decydować o jego dalszym przebiegu , tj: sprowadzeniu towaru od autoryzowanego dystrybutora, częściowej realizacji lub całkowitym jego anulowaniu.
4.Wysyłka zamówionego towaru następuje od 1 do maksymalnie 10 dni, od momentu potwierdzenia zamówienia.
5.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędem lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
6.Przy niektórych produktach zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia rodzaju dostawy do przesyłki kurierskiej.
4.Formy płatności:
Klient może wybrać jedną z obowiązujących w Sklepie Za pobraniem – gotówką kurierowi, na poczcie przy odbiorze towaru lub na miejscu przy odbiorze osobistym
1.Przelewem – po zarezerwowaniu zamówionego towaru w naszym magazynie, wysyłana jest wiadomość pocztą elektroniczną z numerem rachunku bankowego . Jak tylko pieniądze wpłyną na konto Sklepu, paczka jest pakowana i wysyłana.
2.Karta płatnicza/szybki przelew – płatność za pośrednictwem systemów płatniczych przelewy24.pl
5.Reklamacje i Gwarancje Towarów
1.Wszystkie przedmioty oferowane w naszym sklepie są objęte 1 roczną gwarancją chyba, że w opisie produktu zaznaczono inaczej. Gwarancja udzielana jest tylko pierwszemu właścicielowi produktu. Jako pierwszego właściciela uznajemy osobę zamawiającą towar.
2.Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu towaru (faktura lub paragon), który Klient otrzyma wraz z towarem lub listownie , w ciągu kilku dni od momentu realizacji zamówienia.
3.Gwarancja dotyczy tylko wad materiałowych oraz produkcyjnych. Nie objęte gwarancją są:
- naturalne zużycie w tym zmęczenie materiału,
- uszkodzenia powstałe na skutek wypadków lub katastrof naturalnych,
- uszkodzenia powstałe podczas montażu,
- uszkodzenia powstałe na skutek niewłasciwego smarowania lub jego braku,
- pęknięcia oraz wygięcie osi pedałów, piast, korb itp.
- łożyska, gwinty, ogumienie, powłoki galwaniczne oraz lakiernicze.
4.Wraz z reklamowanym towarem należy dostarczyć poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny
5.Reklamowany towar zostaje przekierowany do rzeczoznawcy danego producenta lub dystrybutora, a tam w ciągu 14 dni reklamacja zostaje rozpatrzona.
6.Podstawy reklamacyjnej nie stanowią różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z oglądanymi na stronie WWW Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
7.O wyniku reklamacji klient zostaje poinformowany, otrzymując wiadomość e-mail lub telefonicznie.
8.W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty przesyłki pokrywa Klient
9.Zakupiona część, rower- nie mogą być przerabiane, piaskowane, pozbawiane oryginalnej powłoki lakierniczej w sposób mechaniczny i chemiczny.
6.Prawo odstąpienia od umowy
1.Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę, wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7, w ciągu 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Może to nastąpić tylko wtedy gdy towar nie był używany ani nie został w żadnej sposób zniszczony. Zwracany towar musi być kompletny.
2.W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą.
3.Zwracany towar należy odsyłać wraz otrzymanym dokumentem zakupu
4.Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.
5.Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem. Koszty odesłania towaru, nie podlega zwrotowi.
7.Postanowienia końcowe
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
2.Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.
3.Niniejszy regulamin obowiązuje od 15.03.2011r.
4.Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszystkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronach onemorebike.pl

 

Postanowienia ogólne:

1.Regulamin sklepu internetowego www.onemorebike.pl określa zasady zamówień oraz sprzedaży towarów za jego pośrednictwem. Złożenie przez klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.    

2.Sklep internetowy OneMoreBike, dostępny pod adresem www.onemorebike.pl, prowadzony jest przez firmę O.M.B. z siedzibą w Poznaniu, ul. Bukowska 82/84. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 779-205-76-56, Regon: 639824901.

 

Przyjmowanie i realizacja zamówień:

1.Sklep internetowy onemorebike.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na stronach w domenie onemorebike.pl

2.Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski

3.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok

4.Dopuszcza się kilku dniowe zamknięcie sklepu po wcześniejszej informacji na witrynie sklepu internetowego.

5.Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez strony w domenie onemorebike.pl. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, że zamówienie dotarło do Sklepu.

6.Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.  

7.Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u Dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie zamówienia).

8.W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

9.W związku z tym, że do sprzedaży promocyjnych oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów realizacja zamówień następuje w kolejności wpływania aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży

10.Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT

11.Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczania swoich danych osobowych w bazie onemorebike.pl oraz ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Wyrażenie zgodny na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

12.Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji i ewentualnej odmowy realizacji zamówienia  wzbudzającego wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia. Zamawiający zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.    

13.Dane osobowe chronione są zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

Ceny towarów:

1.Ceny znajdujące się przy produktach wyrażone są w polskich złotych i są podane w wartościach brutto wraz z podatkiem VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

2.Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów umieszczonych w domenie onemorebike.pl , wprowadzania oraz odwoływanie ofert promocyjnych

3.Koszty dostawy będą umieszczane jako osobna pozycja na fakturze. Szczegółowy cennik znajduje się w dziale Wysyłka 

4.Ceny i opis produktów nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z uwagi na możliwość wystąpienia blędów podczas wprowadzania danych.

 

Czas realizacji zamówienia:

1.Zamówienia realizowane są w kolejności ich napływania do sytemu transakcyjnego onemorebike.pl

2.Jeżeli po złożeniu zamówienia przez klienta nie możemy zrealizować dostawy, z powodu wyczerpania stanów magazynowych, Klient otrzymuje w trybie natychmiastowym informacje o tym fakcie.

3.Klient, przy braku możliwości realizacji zamówienia przez onemorebike.pl , może decydować o jego dalszym przebiegu , tj: sprowadzeniu towaru od autoryzowanego dystrybutora, częściowej realizacji lub całkowitym jego anulowaniu.

4.Wysyłka zamówionego towaru następuje od 1 do 10 dni, od momentu potwierdzenia zamówienia. W szególnych wypadkach obsługa sklepu skontaktuje się z klientem i ustali inny możliwy do zrealizowania termin dogodny dla klienta.

5.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędem lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

6.Przy niektórych produktach zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia rodzaju dostawy do przesyłki kurierskiej.

 

Formy płatności:

1.Gotówką za pobraniem  (gotówką kurierowi, na poczcie przy odbiorze towaru) lub na miejscu przy odbiorze osobistym

2.Karta płatnicza/szybki przelew – płatność za pośrednictwem systemów płatniczych przelewy24.pl

 

Reklamacje i Gwarancje Towarów:

1.Wszystkie przedmioty oferowane w naszym sklepie są objęte 1 roczną gwarancją chyba, że w opisie produktu zaznaczono inaczej. Gwarancja udzielana jest tylko pierwszemu właścicielowi produktu. Jako pierwszego właściciela uznajemy osobę zamawiającą towar.

2.Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu towaru (faktura lub paragon), który Klient otrzyma wraz z towarem lub listownie , w ciągu kilku dni od momentu realizacji zamówienia.

3.Gwarancja dotyczy tylko wad materiałowych oraz produkcyjnych. Nie objęte gwarancją są:

- naturalne zużycie w tym zmęczenie materiału,

- uszkodzenia powstałe na skutek wypadków lub katastrof naturalnych,

- uszkodzenia powstałe podczas montażu,

- uszkodzenia powstałe na skutek niewłasciwego smarowania lub jego braku,

- pęknięcia oraz wygięcie osi pedałów, piast, korb itp.

- łożyska, gwinty, ogumienie, powłoki galwaniczne oraz lakiernicze.

4.Wraz z reklamowanym towarem należy dostarczyć poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny

5.Reklamowany towar zostaje przekierowany do rzeczoznawcy danego producenta lub dystrybutora, a tam w ciągu 14 dni reklamacja zostaje rozpatrzona.

6.Podstawy reklamacyjnej nie stanowią różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z oglądanymi na stronie WWW Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

7.O wyniku reklamacji klient zostaje poinformowany, otrzymując wiadomość e-mail lub telefonicznie.

8.W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty przesyłki pokrywa Klient

9.Zakupiona część, rower- nie mogą być przerabiane, piaskowane, pozbawiane oryginalnej powłoki lakierniczej w sposób mechaniczny i chemiczny.

 

Prawo odstąpienia od umowy:

1.Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę, wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7, w ciągu 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Może to nastąpić tylko wtedy gdy towar nie był używany ani nie został w żadnej sposób zniszczony. Zwracany towar musi być kompletny.

2.W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą.

3.Zwracany towar należy odsyłać wraz otrzymanym dokumentem zakupu

4.Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu  7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.

5.Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem. Koszty odesłania towaru, nie podlega zwrotowi.


Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest O.M.B. Wojciech Walter ul. Bukowska 82/84, 60-396 Poznań, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania pod numerem 77915/2011.
2. Administrator danych, na podstawie stosownych umów pisemnych, zawartych zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi, co nie wyłącza odpowiedzialności administratora za przestrzeganie przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Jednocześnie administrator danych oświadcza, iż powierzone mu dane osobowe są chronione zgodnie z ww. Ustawą w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób niepowołanych.
3. Dane osobowe przetwarzane są przez administratora danych w celu realizacji zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego onemorebike.pl, obsługi procesu rejestracji i logowania do Konta Klienta oraz przesyłania na wskazany adres poczty elektronicznej zamówionych informacji handlowych (newsletter).
4. Każda osoba której przetwarzane dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestaniach przetwarzania danych i ich usunięcia.

 

 Postanowienia końcowe:

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2.Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

3.Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszystkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronach onemorebike.pl przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienia bądź zawarły umowy (sprzedaży / o świadczenie usług drogą elektroniczną) przed dokonaniem ww. zmian.